Informace o projektu
Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/02/1247
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podstatou interdisciplinárního projektu je nalézt vztah mezi implicitními a explicitními pedagogickými znalostmi a stanovit podmínky autoregulace procesu jejich rozvíjení (u učitelů i studentů učitelství). Při řešení projektu bude uplatněna kvalitativní metodologie (nestrukturované pozorování, metoda životního příběhu učitele, etnografický rozhovor, kasuistiky studentů a učitelů a jejich sebereflektivní výpovědi), doplněná experimentem, opírajícím se o kvantitativní postupy. Předpokládá se, že stěžejním výsledkem řešení projektu bude kromě vymezení vztahu mezi implicitními a explicitními pedagogickými znalostmi také odhalení klíčových faktorů, které ovlivňují rozvíjení implicitních pedagogických znalostí. Budou navrženy intervence podporující autoregulaci procesu rozvíjení implicitních pedagogických znalostí.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info