Informace o projektu
Zavedení metody detekce trombofilních faktorů pomocí fragmentační analýzy na genetickém analyzátoru do cvičení z DNA diagnostiky (TROMBOZA)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
FRVS/2446/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Účelem podávaného projektu je včlenění nové úlohy do předmětu DNA diagnostika – cvičení. Nová úloha ve cvičení bude založena na detekci trombofilních faktorů pomocí fragmentační analýzy na genetickém analyzátoru. Trombofílie je definována jako defekt hemostázy, který je s největší pravděpodobností příčinou zvýšeného sklonu k trombóze. Všechna získaná rizika a rizikové stavy pro vznik trombózy jsou výrazně umocněna přítomností tzv. trombofilních mutací, které geneticky disponují svého nositele k vyšší krevní srážlivosti. V rámci předmětu DNA diagnostika – cvičení budou studenti seznámeni s teoretickou částí experimentu, a poté samostatně provedou izolaci vlastních vzorků DNA, PCR reakci a restrikční analýzu s následnou analýzou získaných fragmentů na genetickém analyzátoru. Výstupem bude nejen určení genotypu jejich srážecích faktorů a interpretace výsledků, ale i prohloubení teoretických a praktických dovednosti v oblasti DNA diagnostiky a molekulárně biologických metod. Laboratoře Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně mají pro řešení tohoto projektu dostatečné přístrojové vybavení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info