Praktické využití pokroku v zobrazovacích metodách a jejich fyzikálních principech včetně využití v komplexním přístupu k ochraně klientů před účinky ionizujícího záření

Kód projektu
MUNI/A/0049/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Konečným cílem projektu je vznik automatického vyhodnocovacího software pro hodnocení dávek s možností okamžité informace studentů, pacientů i pedagogických pracovníků o výsledné dávce. To umožní posouzení těchto moderních zobrazovacích metod včetně jejich fyzikálních principů a zavedení některých těchto metod do praxe ve screeningu a praktickém vyšetřování na radiologických pracovištích LF MU a na Klinice nukleární medicíny.
Sledovány budou rizikové faktory jednotlivých metod a jejich senzitivita i specificita. Budou hodnoceny biologické účinky a z nich plynoucí rizika těchto metod především pak těch které využívají ultrazvuk a ionizující záření.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info