Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin (VY-S-O-S)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1023/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Romští žáci, kvalitativní výzkum, sociálně znevýhodnění žáci, rozhovor

Projekt navazuje na předchozí výzkumné aktivity v roce 2010 a zastřešuje dílčí výzkumná témata, která jsou předmětem disertačních prací doktorských studentů a jedním z profilujících témat Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Oproti loňskému roku se řešitelé soustřeďují na analýzu a interpretaci dat a přípravu monografie, která je výsledkem dvouletého bádání. Mezi sociálně znevýhodněné skupiny řadíme skupiny dětí, ale i dospělých, kteří jsou zasaženi sociální exkluzí nebo nemají rovný přístup ke vzdělání kvůli svému sociokulturnímu znevýhodnění (děti migrantů a cizinců, romští žáci, některé subkultury mládeže, skupiny zasažené sociální patologií apod.). Projekt integruje dílčí témata, vytváří prostor pro vědecké studium a poznání specifických jevů spojených s touto problematikou, vytváří předpoklady pro týmovou spolupráci doktorandů a umožňuje vytvářet společné edukační strategie specifických cílových skupin.

Výsledky

Jedním z klíčových výstupů (mimo prezentace na konferencích a dílčích příspěvků v časopisech a sbornících), který je završením badatelské činnosti řešitelského týmu je monografie s názvem Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Publikace vydaná v nakladatelství Paido (2012) prezentuje výsledky celého řešitelského týmu ve formě dílčích kapitol. Výzkumné šetření se soustřeďuje na dvě cílové skupiny - romské žáky a děti uprchlíků. Součástí každé kapitoly je popis metodologie výzkumu, analýza dat, ale též doporučení pro pedagogickou praxi.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info