Alternativní formy výuky prevence sociálně patologických jevů jako součást vysokoškolského studia

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
ROZV/105/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 90/2002
Úkoly pro rok 2003: realizace dalších kurzů a víkendových seminářů; oslovení ještě širšího okruhu studentů a dalších jedinců, jenž se problematikou sociálně patologických jevů zabývají i okrajově; zvyšovat odbornou připravenost lektorů realizačního týmu, obměňovat program v blokové výuce na kurzech a seminářích (vyhledávat originality a doplňovat vlastními nápady); aktivně zapojit studenty do vytváření programů, bloků, víkendových i letních kurzů, pod přímou supervizí lektorů; v souvislosti se zařazením této výuky do kombinované formy bakalářského a magisterského studia usilovat o zařazení do prezenční formy studia a to i do připravovaného magisterského stupně, a dále i jako volitelný seminář pro studenty celé Masarykovy university.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info