Dvoustupňové studium učitelství na Pedagogické fakultě MU v Brně

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
ROZV/P130/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 125/2002
Od akademického roku 2003/04 hodláme postupně přecházet na realizaci nových studijních programů a oborů v závislosti na výsledcích akreditace. V případě úspěšné akreditace se budeme snažit o co nejrychlejší realizaci dvoustupňového studia učitelství pro všechny tři stupně škol. V roce 2003 si plnění projektu vyžádá splnění především celofakultních a částečně i mezifakultních dílčích cílů: dopracování akreditačních materiálů podle pozadavků akreditační komise, zejména pak pro učitelství prvního stupně základní školy; vytvoření systému evaluačních nástrojů pro provádění bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky; příprava systému evaluačních nástrojů a organizačního zabezpečení přijímacího řízení do bakalářského a následného magisterského studia; posouzení též a pokus o návrh studijního programu bakalářského studia učitelství pro mateřské školy a vychovatelství; zajištění mezifakultní prostupnosti po bakalářském stupni studia; vytvoření systému celoživotního vzdělávání v učitelském oboru v návaznosti na vytvořené dvoustupňové studijní programy; provedení kvalifikované prognózy zájmu o jednotlivé studijní programy a obory jako základ pro další strategická rozhodnutí v tvorbě studijních programů; propracování kreditního systému pro dvoustupňové studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info