Informace o projektu
Včasná diagnostika leukémií užitím technologie DNA-mikročipů a sledováním epigenetických změn

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GP301/04/P136
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
DNA-mikročipy, leukémie, epigenetická regulace, struktura chromatinu

Pomocí technologie DNA-mikročipů budou stanoveny expresní mapy v buňkách kostní dřeně či imobilizované krve pacientů s různými typy leukémií, v různých stadiích vývoje a porovnány s daty získanými z buněk nepostižených kancerogenezí. Rozdíly zjištěné porovnáním expresních map ve zdravých a nádorových buňkách v různém stupni progrese a diferenciace nám umožní identifikovat primární, již známé, ale i nové geny, jejichž chybná funkce přispívá k rozvinutí choroby. Dále by mělo být zjištěno, jak se změna aktivity těchto genů odráží v aktivitě dalších známých a i neznámých genů a jaká je lokalizace těchto genů na odpovídajících chromosomech. Pro korelování míry exprese a epigenetických změn bude použita FISH a cytometrie s vysokým rozlišením. Strukturálním-epigenetickým- studiím budou podrobeny chromosomy s pozměněnou mírou exprese. Změny ve struktuře chromatinu buněk pacientů s leukémií v různých stadiích onemocnění oproti kancerogenezí nepostiženým buňkám budou porovnány se změnami exprese.

Výsledky

Projekt přispěje k celosvětovému úsilí o vyřešení problému karcinogeneze.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info