Rychlá kinetika lidské rekombinační mašinerie

Kód projektu
2SGA2885
Období řešení
8/2011 - 7/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Oprava poškozené DNA je životne duležitá pro udržení integrity genomu. Jeden z mechanizmu obnovy kontinuity DNA je homologická rekombinace, kde je Brca2 protein jeden z klícových hrácú tohoto mechanizmu. Mutace v tomto gene predstavují prícinu významné cásti rakoviny prsu dedicnou v rodine a zvyšuje riziko rakoviny ovarií, pankreasu a prostaty. Dále inaktivace funkce BRCA2 genu múže vyústit v syndrom náchylnosti k rakovine Fanconiho anemii zduraznujíc relevanci našeho výberu pro jeho detailní studium, a navíc molekulární funkce
Brca2 proteinu zustává slabe pochopena. BRCA2 pravdepodobne uplatnuje jeho tumor
supresivní funkci zvyšováním úcinnosti homologií-rízenou opravou poškozené DNA. V tomto projekte je cílem charakterizovat úroven kvalitativní kontroly Rad51 zprostredkovaných reakcí. Toto zahrnuje rekombinacne mediátorovou funkci BRCA2 a detaily vycištení Rad51 polymeru úcinkem Recq5 helikázy a tak definovat molekulární základy techto funkcí. Pro dosáhnutí výzkumných cílu bude uskutecneno studium rychlé kinetiky ruzných domén BRCA2 ve vztahu ku stabilizaci ci destabilizaci Rad51 samo-složení do prodloužených polymeru na
jedno-vláknové DNA. Nadto, molekulární mechanizmy Recq5 suprese rekombinace budou testovány použitím studia rychlé kinetiky ve vztahu k ochranné aktivite Brca2 na Rad51 filamenty. Dešifrováním funkcní duležitosti techto interakcí budeme schopni racionalizovat jak BRCA2 funguje v genomové nestabilite a rakoviny prsu. Je taky možné, že komponenty BRCA2 dráhy by mohli být prímé cíle pro tumorigenezu a tedy rozpitvání BRCA2 cesty by odhalilo tyto terce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info