Studium mechanismů vzniku některých kardiovaskulárních onemocnění (SMEKAON)

Kód projektu
MUNI/A/0846/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt spadá do působnosti oborové rady Fyziologie a patologické fyziologie. Cílem navrhovaného projektu je studium některých aspektů vybraných civilizačních chorob (kardiovaskulární choroby a poúrazové stavy) na experimentální bázi. Na řešení projektu budou participovat tři studenti doktorského studia Fyziologického ústavu a dva studenti magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou dlouhodobě zabývá a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně až po klinicky orientované postupy.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info