Patofyziologie diabetické periferní neuropatické bolesti (DPNP)

Kód projektu
MUNI/A/0765/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Diabetická periferní neuropatická bolest(DPNP) postihuje přibližně 25 % nemocných s diabetem mellitem a její patofyziologie není dosud objasněna.Kromě postižení tenkých senzitivních vláken(neuropatie tenkých vláken-NTV) hrají pravděpodobně roli další faktory.Existují experimentální a předběžné klinické důkazy,že roli mohou hrát zejména prozánětlivé cytokiny a neurotrofiny.Cílem projektu je ověřit význam postižení tenkých somatických vláken pro rozvoj diabetické periferní neuropatické bolesti,zejména přítomnost specifického vzorce postižení jednotlivých typů nervových vláken charakteristického pro rozvoj neuropatické bolesti v jednotlivých stádiích rozvoje diabetické neuropatie.Dále zhodnotit lokální i systémový vliv některých potenciálních patogenetických faktorů(cytokiny,neurotrofiny) a nových markerů regenerace nervových vláken v kožní biopsii na rozvoj bolesti u diabetické neuropatie.U skupiny nemocných s recentním diabetem mellitem 2 typu a poruchou glukózové tolerance či zvýšené glykemie nalačno a kontrolního souboru zdravých dobrovolníků bude provedeno komplexní sledování přítomnosti NTV(prokázané pomocí stanovení termického prahu a hodnocením hustoty intraepidermálních nervových C vláken) ve vztahu k postižení dalších typů nervových vláken.Bude provedena analýza exprese genů pro prozánětlivé a protizánětlivé cytokiny a chemokiny(tumor necrosis factor alfa-TNFα,interleukin IL6,interferon γ inducibilní protein IP-10,RANTES) a dalších molekul(leptin,inzulinoný růstový faktor IGF-I),jednak systémově(v krvi) a dále lokálně(ve vzorcích kožní biopsie z postižených distálních a nepostižených proximálních oblastí dolní končetiny) a dále přítomnost nových markerů regenerace C vláken v kožní biopsii a vztah těchto faktorů k výskytu DPNP.Hodnocení bude provedeno průřezově a longitudinálně po 2 letech.Vyšetření budou prováděna na 2. Neurologické klinice a Anatomickém ústavu LF MU s výjimkou stanovení exprese cytokinů a neurotrofinů(Neurologická klinika ve Würzburgu).

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info