Výzkumné šetření mapující efektivitu přípravných a vzdělávacích programů určených romským dětem a mládeži v Jihomoravském kraji

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
21859/04-22
Období řešení
1/2004 - 1/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Smyslem výzkumné sondy je na vybraném vzorku žáků (dětí) škol a školských zařízení v lokalitách s větším výskytem romských obyvatel poskytnout relativně-kvantitativní obrázek o nejtypičtějších bariérách, bránících zapojení dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí do vzdělávacího systému ČR. Vymezení dílčích cílů vychází z analýzy již realizovaných výzkumů (především závěrečná zpráva projektu Phare CZ 000-02-03-01 Support to Roma Integration) a z utvářející se koncepce MŠMT, především Informace o současné situaci v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a Návrh cílů koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info