Informace o projektu
Nové možnosti diagnostiky leukémie s využitím technologie DNA-mikročipů

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
1A8241
Období řešení
7/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
DNA microarrays;histone modifications;inhibitors of deacetylases;chromatin structure;leukemia;histon
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice Brno

Bude studována exprese pomocí DNA microarrays u leukémií, vhodných kontrolních buněk a pro in vitro populace. Změny budou korelovány s epigenetickými charakteristikami chromatinu na úrovni jeho modifikací (metylace, acetylace histonů, metylace DNA). Strukturální charakteristiky chromatinu budou zkoumány v místech se změnami exprese pomocí fluorescenční in situ hybridizace, spektrální mikroskopie a imunoFISH. Budou testovány protinádorové látky s úzkým spektrem účinku na úrovni exprese. Využitím pokročilých metod vizualizace jaderných stuktur a moderní konfokální mikroskopie bude studován mechanismus vzniku a progrese leukémií. Cílem bude navrhnout vhodné markry pro diagnostiku. Domníváme se, že studium genů měnících expresi a epigenetických mechanismů stojících za těmito změnami nám umožní navrhnout cílové molekuly pro léčbu.


Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info