Inovace demonstrací ve výuce fyziologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity - vytvoření výukového filmu "Motilita trávicího traktu" (VYFIMO)

Kód projektu
FRVS/0839/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Při výuce fyziologie se studenti setkávají s poznatky a fakty, které se do učebnic dostaly díky experimentům, a to jak na lidských dobrovolnících, tak
především na zvířatech. Celosvětově je možné vysledovat nejen výraznou tendenci ke snížení počtu zvířat ve vědeckých projektech, ale také značné
omezení počtu zvířat ve výuce na lékařských, veterinárních, farmaceutických a dalších přírodovědně orientovaných fakultách. V souladu s pravidlem 3-
R (reduction, refinement, replacement) byly experimenty na zvířatech z výuky fyziologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity již před mnoha
lety zcela vyřazeny. Ke kvalitnímu vzdělání budoucího lékaře, navíc v oboru vysloveně experimentálním, k jakým neoddiskutovatelně patří také
fyziologie, ovšem alespoň základní seznámení s metodikami a experimentálními postupy v tomto oboru používanými bezesporu patří. Proto jsme se
rozhodli doplnit a rozšířit výuku demonstrací na Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity o výukové filmy zaměřené na některé
vybrané kapitoly z fyziologie. K existujícím filmům s tématikou neurovědy, metabolismus, respirace a kardiovaskulární systém chceme přiřadit další
film, zaměřený na fyziologii gastrointestinálního systému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info