Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů (kachro)

Kód projektu
FRVS/1344/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
kapalinová chromatografie, video, HPLC, TLC, ionexová chromatografie, gelová chromatografie

Záměrem předkládaného grantového projektu je spojit odbornou problematiku řešenou v rámci doktorského studijního programu s výukovým zaměřením Biochemického ústavu LF MU a uplatnit znalosti a zkušenosti získané při vědecké práci při tematickém rozšíření praktické výuky Biochemie. Cílem práce je zpracovat instruktážní videozáznamy o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Videozáznamy budou využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT.

Výsledky

Výsledkem řešení je inovovaná náplň praktických cvičení Metody kapalinové chromatografie v předmětech Lékařské chemie, Biochemie a Bioanalytika pro studenty výše uvedených oborů. Byly připraveny tyto videozáznamy: • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie-HPLC – v kratším a delším provedení • Adsorpční kapalinová chromatografie – v kratším a delším provedení • Kolonová chromatografie na principu molekulových sít – v kratším a delším provedení • Kolonová iontově-výměnná chromatografie Výsledkem projektu je tak modernizace výuky předmětu po obsahové stránce. Zvyšuje se kvalita a aktuálnost výukových podkladů poskytnutých studentům, modernizuje se forma jejich prezentace. O výsledcích bude referováno na pravidelných setkáních učitelů biochemie českých a slovenských lékařských fakult, videozáznamy budou nabídnuty k použití. Výsledky budou pro studenty dostupné v osnovách příslušných předmětů, a dále budou vystaveny a volně dostupné na Portálu pro multimediální podporu výuky LF MU (http://portal.med.muni.cz/) a v autorizované české a slovenské celouniverzitní síti MEFANET (http://www.mefanet.cz/). O dostupnosti budou informováni učitelé na Lékařských fakultách ČR a SR na každoročním setkání učitelů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info