Ovlivnění kontraktility a membránových proudů savčího myokardu prostřednictvím sigma receptorů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP305/98/P206
Období řešení
1/1998 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Ovlivnění stažlivosti myokardu prostřednictvím sigma receptorů bylo prokázáno na myocytech izolovaných ze srdečních komor laboratorního potkana. Mechanismus tohoto působení doposud nebyl plně objasněn. Navrhovaný projekt je zaměřen na detailnější analýzu ovlivnění kontraktility savčího myokardu prostřednictvím srdečních sigma receptorů, se zřetelem k mezidruhovým rozdílům a rozdílům mezi izolovanými buňkami a multicelulárními preparáty. Pro pochopení procesů tvořících podklad inotropního účinku sigma r eceptorů je nezbytné získat informace o elektrofyziologických změnách probíhajících po vazbě sigma ligandu na sigma receptor. Pro studium této problematiky budou současně registrovány kontrakce a membránové proudy metodou "voltage clamp", a to jednak u m ulticelulárních preparátů, jednak u isolovaných myocytů ("patch clamp"). Experimenty budou prováděny na srdcích laboratorního potkana, morčete a králíka. Očekávaným přínosem této práce bude získání elektrofyziologických korelátů k inotropnímu účinku sigm

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info