Prognostické faktory premyelopatické spondylogenní komprese krční míchy: 5-tiletá prospektivní observační kohortová studie

Kód projektu
NR7993
Období řešení
1/2004 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
spondylogenní myelopatie, kompresivní myelopatie, preklinická myelopatie, prognostické faktory
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Dlouhodobá prospektivní observační studie detekující faktory určující prognózu mírných míšních preklinických kompresí. Cílem studie je najít faktory klinické, elektrofyziologické a zobrazovacích technik, které by umožnily výběr nemocných vhodných k časné operaci - dříve než dojde k ireverzibilním změnám míšním nebo kteří by měli prospěch z opakovaných klinických, zobrazovacích a elektrofyziologických vyšetření, protože u nich ve zvýšené míře hrozí progrese nemoci vedoucích až k úplné imobilitě.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info