Vliv systémové hypertenze na rozvoj apoptózy při dočasné fokální ischemii u potkana - korelace s hloubkou tkáňové hypoxie

Kód projektu
NR8000
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
mozková ischemie, apoptóza, tkáňová oxymetrie, systémová hypertenze

I krátkodobě trvající mozková ischemie s sebou nese riziko aktivace apoptózy v ischemické tkáni.
Zjištění, že existuje korelace hladiny parciálního tlaku tkáňového kyslíku s aktivací apoptózy, by se dalo ihned využít při peroperačním i pooperačním monitoringu pacientů s cévním onemocněním mozku.
Systémová hypertenze při fokální ischemii by mohla nejenom zvyšovat hladinu parciálního tlaku kyslíku v mozkové tkáni, ale zároveń snižovat aktivitu apoptózy.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info