Spondylogenní komprese krční míchy - prevalence, diagnostika a prognóza

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
NT13449-4/2012 (kod CEP: NT13449)
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Předmětem projektu je spondylogenní komprese krční míchy, jejíž prevalence a optimální praktický management nejsou dosud známy. V souboru náhodně vybraných dobrovolníků, jehož nezbytný rozsah byl vzhledem k očekávané prevalenci odhadnut na 181 probandů, bude provedeno vyšetření krční páteře a míchy magnetickou rezonancí s cílem odhadnout s přesností 95 % prevalenci spondylogenní komprese a následným klinickým vyšetřením určit podíl klinicky manifestních jedinců. Současně bude prospektivně sledován soubor 100 pacientů s asymptomatickou kompresí krční míchy po dobu minimálně 2 let s cílem zaznamenat případný rozvoj klinicky manifestní myelopatie jako hlavního cílového parametru. Zpětně budou poté analyzovány demografické, klinické, elektrofyziologické a zobrazovací parametry zjištěné na počátku sledování, jako potenciální prediktory této progrese včetně parametrů zobrazení tenzorů difúze v magnetické rezonanci jako nového, potenciálně citlivého indikátoru incipientní myelopatie.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info