Specifické charakteristiky neuropatické bolesti centrálního a periferního typu

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NT13523-4/2012 (kod CEP: NT13523)
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt je zaměřen na rozšíření poznatků o patofyziologii chronické bolesti a to zejména centrální neuropatické bolesti při roztroušené skleróze a bolesti smíšení periferní neuropatické a nociceptivní u pacientů s chronickým lumbagem s využitím metod kvantitativního testování senzitivity a jejich dynamických aplikací. Projekt bude realizován pomocí průřezového detailního zhodnocení percepce řady senzitivních modalit včetně bolesti a posouzení funkce jejích centrálních modulačních mechanismů u rozsáhlého souboru pacientů s chronickou bolestí výše zmíněné etiologie, zdravých kontrol a pacientů s roztroušenou sklerózou bez neuropatické bolesti. Získané nálezy budou vyhodnoceny ve vztahu ke klinicky či elektrofyziologicky prokázaným známkám dysfunkce centrálního či periferního nervového systému a nálezům zobrazovacích metod a bude zhodnocen jejich význam v patofyziologii chronické bolesti u roztroušené sklerózy a chronického lumbaga.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info