Vliv hry na rozvoj tvořivosti dětí

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GP406/99/P063
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předkládaný projekt se snaží nejen teoreticky, ale i prakticky přispět k rozsáhlé problematice rozvoje tvořivosti dětí druhého stupně ZŠ. Tvořivost ve spojení s hrou, která je dětmi v tomto věku ještě často upřednostňována před klasickými metodami výuky, nám otevírá nové možnosti jak přirozeným způsobem přivést žáky k aktivnosti a tvořivosti. Cílem grantového projektu je mimo jiné navrhnout a ověřit typologii tvořivých her, sestavit původní soubor her pro rozvoj kreativity, který překračuje rámec tzv. " cvičení", ověřit, do jaké míry intelekt koreluje s tvořivostí, zjistit, jak lze využít tzv. mimointelektové schopnosti osobnosti k rozvoji tvořivosti apod. Získané poznatky jsou v závěrečné bázi práce formou sborníku nabídnuty k obohacení pedagogické teo rie i praxe. Pozornost je také věnována návrhu koncepce rozvoje dovedností budoucích pedagogů (animátorů), pracujících v oblasti volného času i ve škole.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info