Užití laktulózy k prevenci ventilátorové pneumonie

Kód projektu
NI4702
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

V prospektivní randomizované dvojitě slepé,placebem kontrolované studii budeme srovnávat účinnost laktulózy v prevenci ventilatorové pneumonie u 240 pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info