Informace o projektu
Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (BIOMET 2)

Kód projektu
MUNI/A/0818/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je pokračováním projektu se stejným názvem, který byl řešen v akademickém roce 2011/12. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti pěti PhD studentů, kteří v rámci jednotlivých pracovních skupin jsou zapojeni do výzkumu na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty buněčných pochodů. V rámci projektu budou sledovány parametry zánětlivých a oxidačních procesů a remodelace tkáně u vybraných skupin pacientů. Získané nálezy korelovány s klinickým stavem pacientů. Druhá část projektu bude zaměřena studium účinku rostlinných alkaloidů na buněčný metabolismus. Obě části navazují na výzkumnou problematiku, která je dlouhodobě řešená na Biochemickém ústavu.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info