Detekce minimální residuální choroby u mnohočetného myelomu

Kód projektu
MUNI/C/0963/2012
Období řešení
1/2013 - 6/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění postihující většinou osoby nad 65 let. I přes obrovský pokrok v léčbě MM většina pacientů relabuje. Minimální residuální choroba (MRD, minimal residual disease) je stav, kdy u pacientů v klinické remisi stále přetrvávají klonogenní buňky, jejichž proliferace vede ke klinickému relapsu. Současné přístupy pro zhodnocení přítomnosti nádorových buněk jsou založeny na morfologickém hodnocení vzorku kostní dřeně a elektroforetických metodách. Většinou standardních metod jsou tyto klonogenní buňky nezachytitelné, ale včasný záchyt by měl přímý vliv na přežívání pacientů. V současné době se k detekci MRD využívá flow cytometrie a PCR, které mají uplatnění pro zjištění účinnosti léčby, porovnání efektivity různých léčebných strategií, monitorování pacientů a relapsu onemocnění. Detekce MRD pomocí PCR využívá amplifikace tumor-specifického molekulárního markeru. U MM je tímto markerem přestavba těžkého řetězce imunoglobulinu, kdy sekvence hypervariabilní oblasti tohoto imunoglobulinu slouží pro návrh primerů a sond specifických pro pacienty, které jsou pak v následné PCR reakci schopny detekovat přítomnost MRD s citlivostí až 10-6. Cílem předkládaného projektu je zavedení této metody v naší laboratoři.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info