Jak se učitelé a asistenti učí od dětí aneb Neformální vzdělávání učitelů a asistentů

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
26 899/2005-M4
Období řešení
9/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na několik oblastí, kterým věnují řešitelé delší dobu pozornost. Jsou to jednak pedagogické činnosti související s asistentem učitele, metodickou podporou učitelů a asistentů učitele a aktivity, které napomáhají romským dětem získat kvalitní vzdělání a tím zvýšit jejich životní perspektivy. Na všech vzdělávacích programech se podílí tým pedagogů MU a značná část budoucích odborníků - skupina studentů nejrůznějších oborů, kteří se angažují zejména v oblasti podpory aktivit napomáhající přípravě žáků na vyučování, na vstup do středních škol. Koncepce projektu vychází z tematických okruhů Vyhlášení II. kola výběrového dotačního řízení. Realizované aktivity směřují k naplnění cílů vybraných tematických okruhů a orientují se na témata: 1) Předškolní příprava romských dětí, 2) Vzdělávání žáků z romských komunit na ZŠ, 3) Metodická podpora učitelů. Přínos projektu spočívá především v propojení vzdělávacích a výzkumných aktivit, které byly doposud realizovány odděleně. Každá aktivita (doučování dětí v rodinách, pracovní workshop pro učitele a asistenty a další) je doprovázena adekvátními výzkumnými strategiemi, které umožňují pochopit řadu složitých pedagogických jevů, se kterými se pedagog každý den setkává. Zároveň takto koncipovaný akční výzkum může realizátorům projektu a zadavateli (MŠMT) poskytnout zpětnou vazbu o účinnosti uskutečňovaných edukativních aktivitách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info