Informace o projektu
Genetické determinanty pro-/antioxidační rovnováhy v patogeneze respiračních nemocí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA310/06/0827
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
astma, oxidační stres, regulační mechanismy, genetika, polymorfizmus
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice v Motole

Cílem navrhovaného projektu je analýza genetických faktorů podílejících se na regulaci pro-/antioxidační rovnováhy v patogenezi alergických respiračních nemocí. Pomocí technologie microarrays hodláme v buněčném materiálu z bronchoalveolárních laváží astmatiků a kontrolních jedinců identifikovat tzv. "geny oxidačního stresu, které se podílejí na spuštění a udržování zánětu v dýchacích cestách. Geny, jejichž exprese se budou významně lišit mezi pacienty a kontrolami, budeme považovat za kandidátní a budme u nich de novo analyzovat genetickou variabilitu. Budeme analyzovat vztah mezi klinickým fenotypem a substitucemi v přepisovaných i regulačních oblastech jak známých "funkčních" kandidátních genů, tak i genů nově zjištěných na základě rozdílné exprese. Analýza genet. variant bude prováděna metodami založenými na PCR v asociačních studiích tzv. "případů-kontrol" a dále potvrzena studiemi tzv. "příbuzných trojic" zahrnujícími potomky a jejich rodiče. U variant asociovaných s klinickým fenotypem budeme studovat vztah k "intermediárním" fenotypům (tj. hladinám mRNA a/nebo proteinů). Předpokládaný projekt, který kombinuje molekulárně biologické a populačně genetické přístupy ke studiu role "genů oxidačního stresu" v náchylnosti k respiračním nemocem v navrhovaném měítku dosud nebyl proveden. Projekt přispěje ke zlepšení našich znalostí patofyziologie respiračních nemocí.

Výsledky

Projekt přispěje ke zlepšení našich znalostí patofyziologie respiračních nemocí.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info