Problematika chromagenových filtrů a jejich použití v klinické praxi (Chromagen)

Kód projektu
MUNI/A/0937/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
chromagenové čočky Farnsworth Munsell 100 Hue test porucha barvocitu

Chromagenové filtry jsou barevné filtry, které je možné použít jako brýlovou nebo kontaktní čočku. Jejich úkolem je ovlivňovat celkový barvený vjem. Jeho aplikace je v oblasti získaných poruch barveného vidění, kdy umožňují modulaci barevného vjemu, ale také v oblasti léčby a kompenzace syndromu hyperaktivního dítěte, kdy použití těchto filtrů může mít pozitivní vliv na vývoj percepčně psychologických kompetencí dítěte. Cílem studie je otestovat funkci a vybrat vhodné barvy jednotlivých chromogenových filtrů ve skupině dospělých jedinců s porušeným barvocitem.

Výsledky

Kvantifikace poruch barvocitu dle metody Vingryse a King-Smitha na FM100 testu je validní metody, která umožňuje stanovit přesný typ a hloubku poruchy barvocitu. Po vyzkoušení různých typů barevných filtrů jsme zjistili, že pozitivní účinek na barvocit má žlutý a především modrý filtr, který u dvou pacientů s poruchou barvocitu pomohl vylepšit celkové naturální chybové skóre (dle FM100 testu).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info