Sledování perfuze a tlakových parametrů orgánových systému a tkání u chirurgicky nemocných

Kód projektu
MUNI/A/0999/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

„Sledování perfuze a tlakových parametrů orgánových systému a tkání u chirurgicky nemocných.“
Cílem naší práce je měření a vyhodnocení perfuze střeva, měření tlaku v anorektu, hrudníku v závislosti na tkáňové sekreci aplikovaného tlaku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info