Bezpečná biotechnologie alotransplatovaných hematopoetických kmenových buněk u vybraných solidních a hematologických nádorů jako adoptivní imunoterapie (NPVII11001)

Kód projektu
2B06058
Období řešení
7/2006 - 6/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Genex CZ, s.r.o.

Projekt se zabývá adoptivní imunoterapií s využitím experimentální alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. Zaměřuje se především na nalezení bezpečné biotechnologie přípravy štěpu alogenních buněk tak, aby byla maximálně potlačena jeho nežádoucí aloreaktivita způsobující klinicky často letální reakci štěpu proti hostiteli, a přitom, aby byla uchována a potencována jeho protinádorová reaktivita. Experimentální ověření takového postupu by mohlo znamenat převratný pokrok pro klinické využití alogenní transplance nejenom v onkologii.

Výsledky

Očekávaným výsledkem předkládaného projektu je vytvoření biotechnologie umožňující přípravu bezpečného štěpu alogenního dárce hematopoetických kmenových buněk zbaveného nežádoucí reaktivity vůči zdravým tkáním příjemce působené aloreaktivními lymfocyty se současným uchováním žádoucího protinádorového potenciálu dárcovských lymfocytů. Smyslem celého projektu je preklinické ověření této originální biotechnologie, která může u vybraných nádorových i nenádorových onemocnění znamenat převratný pokrok využívající alogenní hematopoetické transplantace kmenových buněk jako nástroje adoptivní buněčné imunoterapie. Očekávané výsledky projektu sestávají z naplnění 4 dílčích cílů V001-V004, které mají logickou návaznost a které se opírají o originální hypotézu. Tato hypotéza se zakládá na předpokladu existence různých antigenů na nádorových a nenádorových buňkách a na předpokladu existence různých klonů alogenních T lymfocytů, které jsou specifické pro tyto antigeny. Pokud tomu tak je, lze tyto alogenní T lymfocyty od sebe odlišit, cíleně eliminovat nežádoucí lymfocyty zodpovědné za aloreaktivitu způsobující GVHD a přitom uchovat a potencovat lymfocyty zodpovědné za protinádorovou aktivitu. Již dříve jsme publikovali (Michálek, et al. PNAS 2003, citace č. 10, viz Kapitola 2.1. Představení řešení projektu) předběžné výsledky ukazující správnost této hypotézy. Zde předkládaný projekt by měl sloužit k definitivnímu ověření této hypotézy a odpovědět na otázky související s využitím selektivně alodepletovaných T lymfocytů pro klinickou aplikaci této adoptivní buněčné imunoterapie.

Publikace

Počet publikací: 83


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info