Stanovení mikrometastáz v sentinelové uzlině detekované peroperačně při resekci plic pro nemalobuněčný plicní karcinom v časném stadiu onemocnění

Kód projektu
NR8391
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
plicní karcinom, sentinelová uzlina, patentní modř, mikrometastázy, imunohistochemie

Předmětem práce je nalezení sentinelové uzliny při operaci pro nemalobuněčný plicní karcinom metodou barvení lymfatik patentní modří na základě upravené metodiky dle naší grantové studie IGA ND 6161 z let 2000-2002.
Sentinelová uzlina bude speciálně prokrájena a bude zkoumána na přítomnost mikrometastáz za pomoci imunohistochemických metod.
Bude zkoumána výtěžnost a kvalita námi modifikované techniky detekce sentinelové uzliny standardními statistickými metodami a bude zkoumána četnost záchytu mikrometastáz v sentinelové uzlině.
Bude dlouhodobě sledován a hodnocen vliv nalezených makro či mikrometastáz na prognózu nemoci.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info