Informace o projektu
E-learningový kurz geriatrie (E-GERI)

Kód projektu
MUNI/FR/0089/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
https://is.muni.cz/auth/predmet/med/podzim2014/VLGE091?fakulta=1411
Klíčová slova
geriatrie - komplexní vyšetření v geriatrii . speficika chorob ve stáří - sociální aspekty

V nadcházejícím období prodlužování středního věku populace bude stále více převažovat ve většině medicinských oborů pacient vyššího věku léčený pro více chorob, užívající více medikamentů a s ubývající soběstačností. Za této situace je nutno akcentovat pro studenty lékařské fakulty problematiku komplexní péče o starší nemocné.
Jednotlivé povinné a povinně volitelné předměty a zvláště bloková výuka v posledních ročnících nedovolují všem zájemcům o problematiku zúčastnit se běžně organizovaných p

Výsledky

Celkem 18 základních témat rozpracovaných v podobě textové části a powerpointové prezentace obohacených o ilustrace, animace a výukové filmy zvyšující názornost. Každé téma obsahuje závěrečné otázky prověřující míru pochopení studentem

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info