Nový panel proteinů korelujících se stavem lymfatických uzlin u low-grade nádorů prsu: Klinická verifikace a úloha v invazivitě nádorových buněk

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-19250S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Zasažení lymfatických uzlin je prvním krokem metastatické kaskády, která vede k hlavním příčinám úmrtí pacientek s nádory prsu. V našem
dosavadním výzkumu jsme pomocí proteomických, transkriptomických a imunohistochemických technik identifikovali panel proteinů
korelujících se stavem lymfatických uzlin u “low-grade” karcinomů prsu. Prvním cílem předkládaného projektu je verifikovat změny hladin
těchto proteinů na nezávislém širším souboru nádorů prsu a definovat možnosti jejich diagnostického využití jako tkáňových markerů. Druhým
cílem je pak popsat jejich úlohu v procesu buněčné migrace a invazivity jako klíčového mechanismu pro zasažení lymfatických uzlin. Bude
provedena in vitro charakterizace vztahu mezi hladinami proteinů a migrací, resp. invazivitou na buněčné úrovni. Pomocí proteomických
metod budou identifikovány a dalšími přístupy studovány funkční a protein-proteinové interakce na molekulární úrovni. Očekáváme, že
kombinace klinických a systémově biologických dat přinese nové poznatky o proinvazivních mechanismech u identifikovaného panelu
proteinů.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info