Stárněme po celý život, STÁRNĚME ÚSPĚŠNĚ

Kód projektu
16/14/NAP
Období řešení
4/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Demografický vývoj naší společnosti je nepříznivý ve smyslu narůstání podílu starší populace za stagnace či jen velmi pozvolného nárůstu generací mladších. V roce 2050 je očekávaný podíl starší generace 65+ v naší republice 33 %, tedy při současném počtu 10 mil. obyvatel je to 3 300 000 seniorů. Podle dosavadní zkušenosti je přibližně 80 % seniorů schopno žít ve svém vlastním prostředí buď samostatně nebo za pomoci příbuzných či známých, 20 % seniorů je pro nesoběstačnost odkázáno na péči institucí. Již v současné době je čekací doba na umístění v instituci i 3-4 roky, při výše popsaném demografickém trendu a ekonomické situaci, která nedovoluje významnější rozsah stavby nových zařízení, se tento stav bude nadále zhoršovat. Proto bude velmi cenný každý jedinec, který bude do seniorského věku vstupovat s minimem manifestovaných chorob, se zachovalou kondicí a s reálnou nadějí prožít maximální možný díl seniorského věku ve vlastním prostředí, se zachovanou soběstačností a bez nutnosti asistence zvenčí či institucionalizace.
Medicínské poznatky však jednoznačně napovídají jednu z možných cest řešení - a sice časně zahájenou efektivní prevenci syndromů stáří. Nové poznatky posouvají dobu zahájení efektivní prevence již do 2. životního decennia s nutností dodržování hlavních zásad této prevence celoživotně.
Jedná se o prevenci metabolického syndromu a aterosklerózy, osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, deprese a demence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info