Měření fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání a korelace výsledků klinického stavu u chirurgicky nemocných

Kód projektu
MUNI/A/1538/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem naší práce je měření a vyhodnocení perfuze střevní a plícní tkáně v závislosti na evaluaci výsledků metod invazivního stagingu a tkáňové sekreci aplikovaného tlaku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info