Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (PNB)

Kód projektu
MUNI/A/1358/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Součástí projektu jsou tři samostatné doktorské projekty, které jsou komplementární a jsou součástí komplexního výzkumného zaměření pracoviště na problematiku neuropatické bolesti. Cílem 1. subprojektu je zavést novou unikátní diagnostickou metodu – korneální konfokální mikroskopii (CCM). Tato metoda je schopna kvantifikovat tenká nemyelinizovaná senzitivní nervová vlákna v tzv. Bowmanově vrstvě rohovky a ukazuje se jako senzitivní i specifický marker neuropatie tenkých vláken („small fiber neuropathy“) a neinvazivní varianta dosud nejvalidnějšího nástroje v diagnostice neuropatie tenkých vláken – denzity intraepidermálních nervových vláken (IENFD) zjišťované pomocí semiinvazivní kožní biopsie. CCM jako validovaná diagnostická metoda je k dispozici pouze v několika výzkumných centrech na světě. Cílem dalšího subprojektu bude pokračovat ve zkoumání mechanismů endogenní inhibice a facilitace bolesti pomocí metodiky dynamického kvantitativního testování senzitivity (dQST): Conditioned pain modulation“(CMP) a „Temporal summation“ (TS) u chronických bolestivých syndromů s neuropatickou komponentou – bolestí zad a roztroušené sklerózy a nově bolestivé diabetické polyneuropatie, včetně reprodukovatelnosti výsledků, možnosti predikce rozvoje neuropatické bolesti a vztahu k neuropsychologických aspektům bolesti. Cílem posledního subprojektu pak bude zkoumat neuropsychologické aspekty v diagnostice a patofyziologii neuropatické bolesti. Neuropsychologické charakteristiky jako úzkost, deprese či katastrofizace jsou významným biomarkerem chronické bolesti.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info