Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-16738S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Diferenciace mezi reprezentacemi sebe a druhých lidí je základní složkou lidské kognice - vhodné chování v různých sociálních kontextech vyžaduje porozumění odlišným perspektivám, mentálním a emocionálním stavům druhých lidí a současnou adaptaci našeho vlastního chování na základě těchto informací. Tyto sociálně-kognitivní schopnosti vyžadují schopnost reprezentace jak sebe sama, tak i druhých lidí současně, ale také nezávisle. Diferenciace mezi sebou a druhými je tématem, které navrhujeme blíže prozkoumat. Budeme se především
snažit objasnit proměnné, které jsou příčinou individuálních rozdílů v této důležité schopnosti, se zaměřením na osobnostní charakteristiky, emocionální uvědomění a regulaci emocí a dynamické vztahy mezi těmito proměnnými. Po identifikaci zmíněných psychologických faktorů se zaměříme na prozkoumání rozdílů v diferenciaci sebe a druhých na neurální úrovni, a to mezi skupinami jednotlivců definovaných zmíněnými proměnnými. Odhalení faktorů asociovaných se špatnou schopností diferenciace nám umožní začít s identifikací jejich role u mentálních
poruch.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info