Informace o projektu
Role kmenových a diferencovaných jaterních buněk v hepatotoxicitě a hepatokarcinogenitě indukované cyanotoxiny

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-12408S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Eutrofizace prostředí vyvolává masivní vodní květy sinic (cyanobakterií), které produkují cyanotoxiny kontaminující vodní zdroje. Porozumění jejich toxicitě však stále není úplné. Předkládaný projekt prostuduje roli jaterních buněk různého stádia diferenciace a neoplastického potenciálu in vitro (nediferencované progenitorové a kmenové buňky, diferencované hepatocytární buňky, primární hepatocyty, onkogenem-, radiací- a cyanotoxiny-transformované buňky), které se liší charakteristikami významnými pro účinky cyanotoxinů (membránové transportery, bioaktivační a detoxifikační enzymy, markery oxidativního stresu) na procesy hepato -toxicity a -karcinogenity microcystinu-LR a cylindrospermopsinu. Výzkum umožní získání nových poznatků o homeostatické rovnováze různých typů buněk v jaterní tkáni a poskytne nový model cyanotoxiny-indukované hepatotoxicity, nádorové promoce a karcinogenity, který lépe popíše pozorování negativních účinků po chronických expozicích metabolitům sinic.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info