Komplexní zhodnocení vlivu polymorfismu matrix metalloproteináz-1,2,3,9, tkáńového inhibitoru matrix metaloproteináz-1 a ACE na remodelaci levé komory a střednědobou prognózu po akutním infarktu mykardu s ST elevacemi léčeném primární PCI

Kód projektu
NR9356
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
infarkt myokardu, gen, polymorfismus, hladiny
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Zhodnocení genetické variability genů pro MMP, TIMP a ACE vzhledem k akutnímu infarktu myokardu a jeho intermediálnímu fenotypu, včetně analýzy sérových hladin vybraných působků.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info