Informace o projektu
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění

Kód projektu
15-27939A (kod CEP: NV15-27939A)
Období řešení
5/2015 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice v Motole
Genomac Internationals, s.r.o.

U pacientů s pokročilým stádiem kolorektálního karcinomu je možné detekovat v krvi a v dalších biologických tekutinách cirkulující nádorovou DNA (circulating-tumor DNA, ctDNA). CtDNA má stejné charakteristiky jako DNA získaná tradiční biopsií nádorové tkáně, proto se o ní stále častěji hovoří jako o „liquid biopsy“ (tekutá biopsie). Vzorky ctDNA získané z tělních tekutin jsou snadno dostupné, odběr pacienta nezatěžuje a lze ho opakovat v krátkých časových intervalech. Zmíněné charakteristiky předurčují ctDNA pro minimálně-invazivní monitorování onkologických pacientů, zejména pro včasnou identifikaci rekurence či progrese onemocnění, ke sledování odpovědi na léčbu a k potvrzení radikality resekce tumoru.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info