Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy (edukace)

Kód projektu
15-33437A (kod CEP: NV15-33437A)
Období řešení
5/2015 - 1/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Projekt reaguje na stěžejní cíl 3.2 vyhlášené veřejné soutěže v oblasti aplikovaného výzkumu, kdy klade důraz na vytvoření edukačního programu pro pacienty před a po implantaci cévní protézy a ověření jeho vlivu na vybrané psychosomatické faktory (úzkost, strach, bolest) a výskyt komplikací. K ověření vlivu edukace na vybrané psychosomatické faktory a četnosti výskytu komplikací bude používán semi-strukturovaný rozhovor a standardizované měřící nástroje STAI, KSAT, APAIS, VAS, NRS. Bude vytvořen edukační program pro pacienty před a po implantaci cévní protézy, který bude obsahovat - edukační standardy, informační mapy, e-learningový kurz, edukační plán a metodiku jeho implementace. Předpokládáme, že dojde k prokázání pozitivního vlivu edukačního programu na snížení strachu, úzkosti, bolesti a komplikací u pacientů a zvýšení znalostí pacientů.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info