Kolicin FY a jeho probiotický potenciál pro léčbu yersinióz u člověka – fáze 2

Kód projektu
MUNI/11/51076/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
yersinióza, bakteriocín, kolicín FY, probiotika, in vivo model

Yersiniózy způsobené bakterií Yersinia enterocolitica jsou třetí nejčastější alimentární infekcí člověka v EU. Onemocnění se projevuje širokou škálou klinických projevů od lehkých průjmů přes pseudoapendicitidy až po septické stavy či artritidu. Typickým příznakem jsou enteritidy různého stupně závažnosti, které se ve většině případů léčí pouze podpůrně (rehydratace, probiotika). U kmene Yersinia frederiksenii Y27601 byla nedávno popsána produkce proteinu - kolicinu FY, který inhibuje růst několika druhů yersinií. Cytotoxický účinek kolicinu FY (tj. tvorba póru v membráně) je zprostředkován interakcí kolicinu s proteinem specifickým pro yersinie (YiuR), který se nachází na povrchu citlivé bakterie (Bosák et al. 2012). Kolicin FY v podmínkách in vitro inhibuje růst všech kmenů Y. enterocolitica, přičemž bakterie střevní mikroflóry nejsou ovlivňovány (Bosák et al. 2013). Produkce kolicinu FY probiotickým kmenem se jeví jako vhodná vlastnost při léčbě yersinióz, avšak terapeutický potenciál kolicinu FY je nejdřív nutno ověřit v živém organismu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info