Aplikace behaviorálních paradigmat pro testování psychických funkcí s využitím fyziologických a neurozobrazovacích metod v psychiatrii (BEHAVIMG2)

Kód projektu
MUNI/A/1310/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Současný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu autorů řešený v minulém roce. Výsledkem předchozího projektu byla implementace behaviorálních paradigmat pro testování psychických funkcí a jejich poruch. Konkrétně byly implementovány čtyři testy různých aspektů impulzivity, paradigma testování strategií emoční regulace a jejich efektivity a test sociální kognice rozlišující afektivní a kognitivní teorii mysli. Behaviorální testy lze využívat spolu s psychofyziologickými a neurozobrazovacími metodami, a tak mapovat fyziologické a neurální koreláty daných psychických funkcí, které se při výkonu testů manifestují, a konečně volit cílenou léčbu, např. pomocí rTMS. Parametry testů byly vytvořeny podle dosavadních výzkumných výsledků a přizpůsobeny pro využití v české populaci. Testy jsou tedy originální, proto je prvním cílem navazujícího projektu detailní analýza výkonu zdravé populace, která je zásadní pro pochopení zdravých strategií výkonu v testech i pro následnou interpretaci výsledků u pacientů s duševními poruchami. Paradigmata je zároveň nutné otestovat nejprve bez neurozobrazovacích metod, které vytvářejí specifickou testovou situaci. Druhým cílem je pilotáž behaviorálních paradigmat již spolu s psychofyziologickými a neurozobrazovacími metodami u zdravé populace. Třetím cílem je zahájení plného testování, tedy behaviorálními paradigmaty ve spojení s psychofyziologickými a neurozobrazovacími metodami, u pacientů s duševními poruchami, konkrétně testování impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, ADHD a Parkinsonovou chorobou, testování emoční regulace u pacientů s poruchami příjmu potravy a testování sociální kognice u pacientů se schizofrenií. Testování zdravé populace i pacientů bude probíhat na Psychiatrické klinice FN Brno a na pracovišti CEITEC s využitím přístrojové techniky obou pracovišť.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info