Akutní a chronický středoušní zánět u rizikových skupin dětí II

Kód projektu
MUNI/A/1266/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Akutní středoušní zánět (OMA) představuje jednu z nejčastějších chorob dětského věku, udává se, že do dvou let věku prodělá nejméně jednu otitidu až 2/3 všech dětí. V dospělosti se středoušní zánět projevuje hlavně skupinou chronických zánětů. Náklady spojené s terapií středoušního zánětu u dětí dosahují dle statistiky z USA asi 2,5 mld dolarů ročně. Závažnost tohoto onemocnění a nutnost jeho řešení ve všech souvislostech vedla k vytvoření tohoto projektu, jehož cílem je na základě výzkumné činnosti prováděné na Klinice dětské ORL LF MU přinést nové poznatky o predilekčních faktorech, diagnostice, terapii i řešení následků středoušních zánětů u rizikových skupin dětí - předčasně narozených, imunokompromitovaných a u dětí s rozštěpovými vadami patra a obličeje. Tyto poznatky přispějí ke zlepšení zdravotní péče a zefektivnění managementu léčby středoušních zánětů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info