Vliv zrakového tréninku na poruchy binokulárního vidění (Visual optometry)

Kód projektu
MUNI/A/0864/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
http://www.scoo.cz
Klíčová slova
zrak, brýle, konvergence, akomodace, oko

Vizuální trénink je klinický postup jak korigovat či zlepšit nestrabické binokulární dysfunkce, okulomotorické či akomodační poruchy. Obvykle jde o sérii cvičení, které pacient provádí za odborného dohledu. Cvičení jsou předem pečlivě naplánována s ohledem na předchozí vyšetření a stanovenou diagnózu. Lze využít cvičení v přirozeném či přístrojovém prostoru, zkušebních a prizmatických čoček, anaglyfních či polarizačních testů.
Mezi anomálie binokulárního vidění můžeme zařadit exces či insuficienci konvergence, anomálie akomodace, okulomotorické anomálie nebo insuficienci a exces divergence. Nejčastějšími příznaky těchto anomálií binokulárního vidění jsou astenopické potíže, bolest hlavy, celková únava, rozmazané či dvojité vidění. Velice často se tyto symptomy zhoršují večer nebo při dlouhodobé práci na blízkou vzdálenost.

Výsledky

Tato studie se zabývá vyhodnocením stavu jednoduchého binokulárního vidění u skupiny převážně mladých subjektů bez oční patologie. Vyšetřili jsme celkem 68 subjektů s průměrným věkem 26 let, medián 24 let. Soubor jsme rozdělili do dvou hlavních skupin. Skupinu A tvořili probandi s ortoforií na dálku i do blízka (celkem 26 subjektů = 38 %). Skupinu B tvořili probandi s poruchou jednoduchého binokulárního vidění (celkem 42 subjektů). U jednoho subjektu jsme diagnostikovali strabismus. Nejčastější nestrabologickou poruchou jednoduchého binokulárního vidění byla insuficience konvergence (13 subjektů = 19 %), prostá esoforie (12 subjektů = 17 %) a prostá exoforie (8 subjektů = 12 %). Po aktuálním a adekvátním stanovení sféro-cylindrické korekce (bez použití prizmat) se nám podařilo snížit průměrnou hodnotu naměřené heteroforie na dálku (z 1,02 na 0,36 pD esoforie) a do blízka (z 0,60 na 0,31 pD exoforie). Výsledek naší studie ukazuje, že správná a adekvátní brýlová sféro-cylindrická korekce má pozitivní vliv na redukci poruchy jednoduchého binokulárního vidění.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info