LANCASTER BINOCULAR VISION TEST a jeho využití při výuce v oborech optika a optometrie, ortoptika a navazujícím studiu optometrie včetně kombinované formy (LANCASTER)

Kód projektu
MUNI/FR/1483/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
http://www.scoo.cz
Klíčová slova
okohybné svaly, lancesterův test, strabismus, laserové ukazovátko

Lancaster binocular vision test je využíván k hodnocení okulomotorických pohybů. Umožňuje měřit horizontální a vertikální deviaci a cyklodeviaci oka u dětských i dospělých pacientů. Využívá se také k vyšetření binokulárního vidění, dynamické aniseikonie a je možné na něm provádět zrakový trénink.
Cílem našeho projektu je toto zařízení zakoupit a vybavit jím vyšetřovnu optometrie. Dále bude nutné vytvořit edukační materiál v podobě odborné brožury, která bude sloužit studentů k pochopení a nácvi

Výsledky

Tato instruktážní publikace je určena pro studenty a praktiky z řad optometristů, ortoptistů a oftalmologů, kteří používají ke své práci Hessův nebo Lancasterův test. Tyto testy slouží ke zhodnocení správné funkce okohybných svalů. Spolu se zakrývacími testy jsou výše uvedené testy velmi důležité pro určení typu poruchy funkce okohybných svalů. V úvodní části publikace jsou specifikovány okohybné svaly včetně jejich začátků, průběhů, úponů, jejich inervace a funkce. V další části jsou popsané oba testy (Lancaster a Hess) sloužící k vyšetření okohybných svalů a jejich interpretace. V poslední části publikace uvádíme příklady typických očních patologií. Publikace vychází také v anglické jazykové verzi, neboť je určena také jako studijní publikace pro zahraniční studenty oboru Optometry.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info