E-learningový kurz - Soukromí pacienta a mlčenlivost zdravotnického pracovníka

Kód projektu
MUNI/FR/1509/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem tohoto projektu je vytvořit krátký e-learningový kurz pro studenty lékařských fakult s cílem obeznámit je se základními pravidly regulujícími povinnou mlčenlivost (lékařské tajemství), soukromí pacienta a ochranou osobních údajů při zacházení se zdravotnickou dokumentací.

E-learningový kurz by měl být univerzálně použitelný pro studenty všech pregraduálních oborů Lékařské fakulty, v první fázi bude implementován do kurikula všeobecného lékařství, následně bude po dohodě s garanty oborů za

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info