Laboratorní bakteriologie (VSLB)

Kód projektu
MUNI/FR/1039/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
http://is.muni.cz
Klíčová slova
bakteriologie, mikrobiologie

Nový volitelný předmět Laboratorní bakteriologie nabídne zájemcům praktický náhled do provozu v laboratoři, který nelze zprostředkovat ve stávajícím předmětu Lékařská mikrobiologie. Předmět posiluje praktický aspekt vzdělávání a bude realizován odborníky z praxe, kteří zároveň mají pedagogické zkušenosti.

Výsledky

Nový předmět proběhl v září 2016 formou stáže 5 x 3 hodiny. Studenti si v průběhu stáže zpracovali výtěr z krku, výtěr z nosu, kožní stěr, vzorek moče, vzorek stolice a nálezy v těchto vzorcích též vyhodnotili. Studentům byl demonstrován běžný odečet a práce na úseku bakteriologie a na úseku střevních nákaz a STD. Během stáže byli edukováni ohledně zpracování dalších materiálů, sledovali identifikaci mikrobů, testování a interpretaci antibiotických citlivostí, zápis do LISu, hlášení i vydávání výsledků. Navíc byli seznámeni s konzultační činností pracovníků antibiotického střediska a mikroskopováním vybraných vzorků. Na pracovišti byli vedeni odborníky z praxe s pedagogickými zkušenostmi, maximální počet studentů ve skupině do 8 byl splněn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info