Signalizace FGF ve fibroblastech mléčné žlázy a její úloha ve vývoji a nádorech mléčné žlázy

Kód projektu
GJ16-20031Y
Období řešení
1/2016 - 1/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Epitelovo-stromální interakce regulují správný vývoj a homeostázi mléčné žlázy a jejich deregulace vede k vývojovým poruchám a rakovině prsu. Signalizace fibroblastového růstového faktoru (FGF) zprostředkuje epitelovo-stromální interakce během vývoje mléčné žlázy prostřednictvím vlivu stromatem produkovaných FGF na epitel. Role signalizace FGF v stromatu mléčné žlázy nebyla dosud prostudována. Pomocí inovativních 3D buněčných kultur, které jsme vyvinuli, v této studii chceme prozkoumat, jak signalizace FGF v stromálních fibroblastech reguluje vývoj a kancerogenezi mléčné žlázy. Navrhované experimenty vycházejí z našich zjištění, že regulace aktivit fibroblastů je esenciální pro normální vývoj mléčné žlázy, a našich předběžných dat, že signalizace FGF reguluje mnoho aktivit ve fibroblastech mléčné žlázy, včetně remodelace extracelulární matrix a invaze. Tímto výzkumem získáme cenné poznatky o úloze signalizace FGF ve vývoji mléčné žlázy a rakovině prsu.
Cílem projektu je (i) rozluštit funkci signalizace FGF ve fibroblastech mléčné žlázy, (ii) určit, jak signalizace FGF ve fibroblastech reguluje větvící morfogenezi mléčné žlázy, (iii) prozkoumat, jak se signalizace FGF ve fibroblastech podílí na vzniku rakoviny prsu.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info