Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci (miRNA u srdečních transplantací)

Kód projektu
16-30537A (kod CEP: NV16-30537A)
Období řešení
4/2016 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

S využitím expresního profilováni identifikujeme intracelulární (z endomyokardiálních biopsií) a cirkulující (z plasmy, moči a periferních mononukleárních buněk) miRNA, které rozliší pacienty po srdeční transplantaci, kteří prodělávají rejekci od těch, kteří ji neprodělávají; dále identifikujeme profil miRNA, který od sebe odliší buněčnou rejekci od rejekce zprostředované protilátkami. Následně validujeme panel miRNA, který umožní komfortnější a neinvazivní detekci obou typů rejekce srdečního štěpu, bez nutnosti ekonomicky i technicky náročné invazivní diagnostiky.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info