Informace o projektu
CETOCOEN Plus (CETOCOEN Plus)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469 (kod CEP: EF15_003/0000469)
Období řešení
11/2015 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/35989
Klíčová slova
chemická bezpečnost, expozice životního prostředí, expozice, kontaminace životního prostředí, vzduch, vnitřní prostředí, toxické látky, stopová analýza, monitorování, pasivní vzorkování, biomarkery, metabolom, proteon, lipidom, transkriptom, toxické účink

CETOCOEN PLUS je projekt MU navazující na úspěšně dokončený projekt OP VaVpI CETOCOEN realizovaný v letech 2010–2013. Cílem tohoto projektu je nalákat špičkové mezinárodně uznávané vědecké pracovníky a vytvořit z nich lídry nově vznikajících výzkumných týmů, které budou motivovat k co nejlepším výsledkům v konkurenčním prostředí výzkumu faktorů ovlivňující zdraví člověka a duševní pohody. Tento výzkumný tým, skládající se z vysoce motivovaných mladých jedinců s vynikající vědeckými záznamy a zkušenostmi ze zahraničního prostředí, disponuje širokou expertízou potřebnou k řešení aktuálních vědeckých výzev vyplývajících z potřeby současné Evropy. Projekt CETOCOEN PLUS výrazně rozšiřuje současné vědecké zaměření Centra RECETOX, zvyšuje jeho konkurenceschopnost a také atraktivitu Masarykovy univerzity jako partnera v projektech mezinárodní spolupráce. Současně podporuje další rozvoj stávající výzkumné infrastruktury rozšiřováním dostupné expertízy, kvality a efektivity jejích služeb. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledky

20211: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty, 20216: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty, 20312: Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 180


Předchozí 1 12 13 14 15 16 17 18 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info