Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí (DIDIPRON)

Kód projektu
MUNI/A/0949/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
diferenciální diagnostika; diabetes mellitus; cirrhotická kardiomyopatie; pankreatopatie; mikroRNA; biomarkery

Diferenciální diagnostika (dif. dg.) nemocí, či odhad toho, jak se bude dále onemocnění pacienta vyvíjet (stanovení prognózy), představuje stále jednu z nejnáročnějších činností lékařů interních oddělení. Některé symptomy jsou společné různým nemocem a rozlišení jejich příčin je někdy možné pouze s využitím drahých vyšetřovacích metod. Jiná onemocnění jsou zase velice heterogenní a „nevyzpytatelná“ a určit, jakým způsobem se budou dále vyvíjet je i s dostupnými markery a metodami nemožné.
Navrhovaný projektu se zaměřuje na diferenciální diagnostiku nemocí a odhad jejich prognózy s využitím klinických markerů a markerů odvozených z klinické biochemie a molekulární biologie. Spojuje témata čtyř Ph.D. studentů, motivuje je k práci s pregraduálními studenty a zároveň připravuje témata pro případné další Ph.D. studenty v dalších oborech vnitřního lékařství na II. interní klinice FNUSA.
Cíle projektu jsou
i) identifikace cirkulujících mikroRNA, které by usnadnily dif. dg. dušnosti a proteinurie
ii) identifikace nových markerů umožňujících diagnostiku a dif. dg. ložiskových lézí pankreatu
iii) vytvoření databáze pacientů s DM2T, která umožní jejich dlouhodobé sledování a predikci dalšího vývoje onemocnění pomocí různých nových markerů
iv) zjištění prevalence a další prognózy onemocnění u pacientů s alkoholickou kardiomyopatií
Na projektu se budou podílet Ph.D. studenti, jejich školitelé a jim přidělení studenti pregraduálního studia. Zapojení studenti-lékaři budou zajišťovat nábor pacientů a spolu s pregraduálními studenty jejich důkladné standardní a speciální vyšetření, odběry biologického materiálu a následné analýzy.
Výstupem projektu v prvním roce bude prezentace pilotních výsledků na lokálních konferencích a příprava souhrnných publikací pro časopis s impakt faktorem. Ph.D. studenti při práci na projektu budou zároveň získávat data pro své dizertační práce.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info